Choď na obsah Choď na menu
 


"Nedívajte sa na mňa, dívajte sa smerom, ktorým ukazujem."
                                                                                      Maria Montessori 

100-rokov-divrs_logo2.png

ldo_znak_3.png

logo_zausko_3a.jpg  

usko_logo3a.jpg

facka_logo.jpg

facka_logo2.jpg

dve-facky_logo3a.jpg
vyprask_logo3a.jpg

logo-alter_3f.jpg

logo_4.jpg

alt_logo_new2.png

logo_havran_3a.jpg

Divadlo ALTERNA sa vyčlenilo v roku 1997 z pôvodného DDS ZAUŠKO, ktorý vznikol v roku 1992 spolu so vznikom LDO pri ZUŠ v Rimavskej Sobote. Časom, ako deti prešli do II.stupňa ZUŠ, vyčlenili sa z tohto detského divadielka a zvolili si názov ALTERNA, v ktorom je naznačené, že súbor sa snaží pracovať alternatívnymi dramatickými metódami, divadlom mladých, divadlom poézie… Ich inscenácie sú určené hlavne ich rovesníkom, ale aj dospelejším divákom.
Súbor je známy z vystúpení na krajských a celoštátnych prehliadkach detských divadiel v Žiari nad Hronom a Šali s hrami ČAROVNÝ KUFRÍK (1993), HRIEŠNA KOPA (1998), OBRAZY (1999),a z krajských a celoslovenských HVIEZDOSLAVOVÝCH KUBÍNOV s hrami NÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ (2001), ŽART (2002), KALEIDOSKOP (2003), BIELE HORÍ NAJDLHŠIE (2004). Súbor sa v posledných rokoch predstavil aj na viacerých medzinárodných festivaloch: SETKÁNÍ – Ostrava(2002,2003), SCÉNICKÉ LÉTO – Hrad Plumlov pri Prostějove,(2002,2003,2004,2005) KOPŘIVA – Kopřivnice (ČR) (2003) a SET Suwalki (Poľsko)(2003). Trikrát  vo svojej doterajšej histórii súbor postúpil so svojimi inscenáciami až na SCÉNICKÚ ŽATVU do Martina. V roku 2006 s inscenáciou DREVENÁ KRAVA (scenár a réžia: Marian Lacko) a v roku 2009 s inscenáciami CISÁROVE NOVÉ ŠATY (Scenár a réžia: Marian LACKO) a MÔJ KAMARÁT, pantomimický sólovýstup Ľuda Janského (Scenár a réžia: Mgr. Marian LACKO)

Okrem práce na inscenáciách sa v literárno-dramatickom odbore zameriavame na prípravu našich žiakov na štúdium herectva, réžie, dramaturgie, scenáristiky na stredných umeleckých konzervatóriách a vysokých školách, VŠMU v Bratislave, JAMU v Brne, AU v Banskej Bystrici... Táto práca prináša svoje ovocie a už viac ako 40-tim našim žiakom sa podarilo úspešne vykonať prijímacie skúšky na umelecké odbory týchto škôl.

            V neposlednom rade učitelia a žiaci literárno-dramatického odboru pomáhajú pri príprave a realizácii významných workshopov a festivalov, ako sú LETAVY – Medzinárodný letný multižánrový umelecký tábor, ATRIUM ART-festival divadla a hudby, DIVADLO a DETI – Celoslovenský divadelný festival, Divadelno-tanečný workshop na Zámku Plumlov v Českej republike, ktorý od roku 2014 bude pokračovať na Hrade vo Fiľakove. Posledné dva roky sme nadviazali úzku spoluprácu na spoločných projektoch a workshopoch s TEATROM FORMY z mesta Wroclav v Poľskej republike.

Krátky film o ALTERNE od Laury Kovácsovej z Masarykovej univerzity v Brne

www.youtube.com/watch

          učitelia LDO ZUŠ

1/ Mgr. Marian LACKO - 1992 - súčasnosť (2021)
2/ Mgr. Roman SLANINA - 1996 - 1999
3/ Mgr.art. Zuzana FERENCZOVÁ - 1997 - 1999 (externá učiteľka)
4/ Lýdia BALCAROVÁ - 1999 - 2002
5/ Mgr.art. Stanislava PÁZMÁNYOVÁ (Kašperová) - 2002 - 2004 a 2012
6/ Mgr. Lucia BOLDIŠOVÁ (Vargová) - (2004)
7/ PaedDr. Jana VETRÁKOVÁ (Akuonyeoma)  - 2004 - 2012
8/ Ing. Barbora OLEJNÍKOVÁ - 2012 - 2014
9/ Mgr.art. Monika ZAHAROVÁ - 2012 - 2014
10/ Mgr. Adriána KÉRYOVÁ - 2014 - 2017
11/ Mgr.art et MgA. Jana JANOVE - 2014 - súčasnosť (2021)
12/ Mgr.art. Dana TURANSKÁ, ArtD - 2017 - súčasnosť (2021)
13/ Gabriel KERTÉSZ, DiS.art - 2019 - súčasnosť (2021)